Ordinarypeople

B`loved & B`longed

Tilhørsforhold i verden.
fortabte til der vindes fodfæste.

I begyndelsen var ordet og ordet var hos gud........
at træde i karakter forudsætter at man allerede er kendt, og dermed genkendes af sig selv.

vi er manger der taler et engelsk vi ikke mestrer.
Vi er fremmed i verden og med et amputeret og forarmet sprog,
Det sprog vi har, at udveksle med,er dette selvopfunde individuelle tillærte internet engelsk. Kunstigt og uden tilknytning med vores oprindlig stemme, skal vi forsøge at skabe sammenhænge med verden og livet. Mere famlende og vaklende end nogensinde før.
I begyndelsen var ordet og ordet....

Godhed,den der skal bæres, barnet

Alle mine masker laves i forme, der kan bruges flere gange.
selve formen er en lang håndværksmæssigt og teknisk proces, det tager 5 til 12 uger.
Den form jeg har lavet til denne maske, er ved et tilfælde lavet forkert.
Den er derfor særligt skrøbelig, og vil ikke kunne kopiere ret meget.
Vi har ingen krav på at blive elsket.
Kærligheden kommer altid i spontant og/eller i frihed..
Den kan ikke kræves
Af og til møder vi nogen der kalder det frem i os, - spontant.
Så har vi været heldige.
Kærlighed er en frivillig ting.
Spontant eller som valg.

vagabonden,den evige jøde,vanderen

Vi er hjemløse i verden. fremmed for verden,udenfor og uden menning og mål.
i livet er vi alle taberer.
vi vandrer evigt, og forsøger at finde menningen. for en tid?
tiden, som det eneste vi har og intet ved om hvornår slutter.
Alligevel lever i økonomiske strukurer, der tvinger os til at spare på tiden, løbe stærkere og hurtigt. Jo mere vi sparer tiden jo mindre har vi af den, og jo mere udmattes vi, og tilværelsen tømmes for menning. Og så vandrer vi... hjemløse.
ordinarypeople | annettevej 6 kld, 8220 Århus - Denmark